Ngày 20/10 em làm thiệp để chúc tặng cô, tặng mẹ, tặng bà và tặng bạn gái trong lớp

20/10 đầu tiên của các công chúa và hoàng tử nhà MAY ACADEMY!
Bạn nào cũng hồi hộp và tò mò.
_Nắn nót, tỉ mỉ, tự tay làm những tấm thiệp tặng mẹ, tặng bà.
_ Rồi hồi hộp rút thăm xem mình sẽ tặng quà cho bạn nữ nào trong lớp.
Còn vui hơn nữa cho những bạn sinh nhật tháng 10 này nữa khi nhận được nhiều quà của cả lớp.

Ngày 20/10 em làm thiệp để chúc tặng cô, tặng mẹ, tặng bà và tặng bạn gái trong lớp

Ngày 20/10 em làm thiệp để chúc tặng cô, tặng mẹ, tặng bà và tặng bạn gái trong lớp

Ngày 20/10 em làm thiệp để chúc tặng cô, tặng mẹ, tặng bà và tặng bạn gái trong lớp

Ngày 20/10 em làm thiệp để chúc tặng cô, tặng mẹ, tặng bà và tặng bạn gái trong lớp

Ngày 20/10 em làm thiệp để chúc tặng cô, tặng mẹ, tặng bà và tặng bạn gái trong lớp

Ngày 20/10 em làm thiệp để chúc tặng cô, tặng mẹ, tặng bà và tặng bạn gái trong lớp

SỬ DỤNG BÌNH LUẬN FACEBOOK

Call Now Button